เครื่องยนต์รุ่นต่างๆ ที่ได้รับความนิยม

เครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของรถยนต์อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ต้องเข้ามาอ่านในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ความแตกต่างของเครื่องยนต์ เบนซิน ดีเซล

 

dieselbenzine

ด้วยระบบความแตกต่างของดีเซลและเบนซินนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนกันคนละแบบ และการส่งพลังเชื้อเพลิงนั้นมีความแตกต่างกัน เพราะแรงดันอากาศของเครื่องยนต์ทั้งสองนั้นต่างกัน โดยเครื่องยนต์เบนซินนั้นแรงอัดแก๊สจะต่ำกว่าเครื่องยนต์ดีเซล จึงทำให้ก่อให้เกิดการจุดระเบิดน้อยกว่าดีเซลนั้นเอง

การจุดระเบิดหรือการส่งเชื้อเพลิง กำลังอัดของเครื่องยนต์

  • เครื่องยนต์เบนซิน : ตัวน้ำมันและอากาศนั้นจะผสมกันนอกกระบอกสูบหรือในคาร์บูเรเตอร์และในท่อไอเสีย จึงถูกดูดเข้ากระบอกสูบเพื่อเผาไหม้จากการใช้ประกายไฟของหัวเทียน
  • เครื่องยนต์ดีเซล : อากาศจะตัวเดียวที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบและถูกอัดเป็นจังหวะแรงอัดแล้ว จะทำให้อากาศมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ถ้าอากาศเกิดความร้อนขึ้นมามากๆนั้นก็จะเกิดการระเบิดขึ้นได้นั้นเอง
  • โดยแรงอัดของทั้งสองเครื่องยนต์นี้ ตัวเครื่องยนต์ดีเซลจะมีแรงอัดที่สูงกว่า เพราะจังหวะในการอัดนั้นจะต้องใช้ส่วนที่สูงๆ เพื่อให้อากาศสามารถเข้าไปได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสามารถจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีกเข้ามาได้ และแรงอัดของเครื่องยนต์เบนซินนั้นจะมีแรงอัดที่ต่ำกว่า เพราะสาเหตุหลักเลยคือ ส่วนผสมของน้ำมันและอากาศถูกรวมอยู่ด้วยกันและจะถูกอัดด้วยอัตราสูงๆจะทำให้เกิดระเบิดเพื่อที่จะจุดเป็นประกายไฟได้นั้นเอง

และด้วยการออกแบบเครื่องยนต์นั้นจะมีความต่างกันออกไป ซึ่งจะมีอัตราส่วนของกำลังเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน เพราะการเผาไหม้ของพลังเชื้อเพลิงนั้นมีความต่างกันอย่างมาก ซึ่งตัวของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นต้องใช้แรงอัดที่สูงมากจึงจะสามารถส่งถ่ายน้ำมันไปยังส่วนต่างๆได้ และเครื่องยนต์เบนซินนั้นได้มีการออกแบบเพื่อให้น้ำมันรวมกับอากาศแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงอัดที่สูงเกินไปนั้นเอง ซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลนั้นจะไม่มีคาร์บูเรเตอร์และหัวเทียน โดยจะอาศัยแรงอัดจากอากาศที่มีแรงอัดที่สูงมากๆเพื่อที่จะให้เกิดการจุดระเบิดขึ้นมา เพื่อไปทำให้น้ำมันนั้นฉีกออกไปยังส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นั้นเอง ถ้าแรงดันอากาศไม่สูงพอก็จะไม่สามารถติดเป็นระเบิดได้ และจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้นั้นเอง และการเลือกน้ำมันที่นำมาจุดเป็นเชื้อเพลิงนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะมีการเกิดการเผาไหม้ไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กบอะตอมของไฮโดรเจนภายในโมเรกุล เพราะถ้ามีอะตอมและไฮโดรเจนมากก็จะให้พลังงานที่มากในการจุดเชื้อเพลิง และยังมีราคาต่ำอีกด้วยแต่เราก็ต้องเลือกให้ดีก่อนนำมาใช้กับเครื่องยนต์ของเรานั้นเอง และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน