Do It Your Self
DIY Check รถมอเตอร์ไซค์หลังขี่ลุยฝน

หนึ่งในปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อที่ต้องการจะให้มอเตอร์ไซค์ของเราพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกสถานะการณ์ วิธีการตรวจเช็คสภาพรถมอเตอร์ไซค์เบื้องต้นหลังจากที่ได้ทำการชับขี่ลุยน้ำขณะที่ฝนตกมาแล้ว จำเป็นต้องทำการตรวจเช็ค เพราะทุกส่วนนั้นล้วนเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการที่จะให้รถสามารถขับเคลื่อนไปได้

ส่วนสำคัญต่างที่มีความจำเป็นในการ Check หลักๆมีดังนี้

1. การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หัวใจสำคัญของการดูแลเครื่องยนต์


2. เช็คสภาพเบรก และผ้าเบรก ส่วนสำคญที่ใช้สำหรับหยุดรถ หากเกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแทรกอยู่ อาจจะทำให้เบรกลื่นและไม่สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงที


3. ตรวจเช็คหัวเทียน ปัจจัยหลักที่ให้กระแสไฟในการจุดระเบิด ไม่ควรที่จะมองข้ามในการดูแล


4. ตรวจสอบสภาพยาง ดูดอกยางล้อให้ดี หากพบว่าหน้าดอกยางหมดให้เปลี่ยน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ